Навигација

Нела Маринковић, ма
асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
051/322-780
Ужа научна/умјетничка областПедагошка и школска психологија
Датум избора у звање 29. јун 2017.

Предмети

Филозофски факултет

УУППФЗФУвод у педагошку психологију
ПНИУФЗФПсихологија наставе и учења
МПС10МНПМетодика наставе психологије
МПС10ПТРПсихологија образовања дјеце са тешкоћама у развоју
МПС10ЕЗОЕвалуација знања и образовних исхода
МПС10ШППШколска психологија са практикумом
ПСИ136-16Психологија
МПС10ППППрактикум из педагошке психологије
УУПП-ПД1Увод у педагошку психологију
ПП124Педагошка психологија
ПСИФЗФПсихологија наставе и учења