Навигација

др Видомир Обрадовић

Наставник - II-4
Природно-математички факултет

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц13ПОС774Планирање и уређење туристичких простора
1Ц07ПОС774Планирање и уређење туристичких простора
1Ц13ПОС1040Инфраструктурни системи у просторном планирању
1Ц07ПОС608Инфраструктурни системи
1Ц13ПОС769Рурално планирање
1Ц07ПОС769Рурално планирање