Навигација

проф. др Горан Бошковић
редовни професор

051/333-603
Ужа научна/умјетничка областКриминалистичка тактика, методика и оператива
Датум избора у звање 8. септембар 2016.

Предмети

Факултет безбједносних наука

ОБК16КМ1Криминалистика I
ОБК12КРСКриминалистичка стратегија
ОБК09КРСКриминалистичка стратегија
ОБК09КРОАКриминалистичко обавјештајне анализе
ОБК10КРОКриминалистичко обавјештајне анализе
ОБК09МИПКМетодика истраживања привредног криминалитета