Навигација

др Горан Бошковић

Факултет безбједносних наука

Предмети

Факултет безбједносних наука

ОБК09КРСКриминалистичка стратегија
ОБК09КРОАКриминалистичко обавјештајне анализе
ОБК09МИПКМетодика истраживања привредног криминалитета
ОБК16КМ1Криминалистика I
ОБК12КРСКриминалистичка стратегија
ОБК10КРОКриминалистичко обавјештајне анализе