Навигација

Савка Јанковић
асистент

Сарадник - II-5
Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областФизичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза)
Датум избора у звање 18. мај 2016.

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц07ХОС433Електрохемија
1Ц07ХОС462Хемија чврстог стања
1Ц16ХОС397Физичка хемија 1
1Ц16ХОС401Физичка хемија 2
1Ц07ХОС397Физичка хемија 1
1Ц13ЕОС189Органска хемија
1Ц07ХОС401Физичка хемија 2
1Ц07ХОС435Физичка хемија са инструменталним методама