Навигација

Дејан Дошлић
асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областНационална историја
Датум избора у звање 26. новембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ПЖС123-16Приватни живот у српским средњовјековним земљама
ПИ123Помоћне историјске науке I (Дипломатика и латинска палеографија)
СЈИ123-16Српска и јужнословенска историја раног средњег вијека
ПИ124Помоћне историјске науке II
НП124Национална историја позног средњег вијека I
НП135Национална историја позног средњег вијека II
СЈИП124-16Српска и јужнословенска историја позног средњег вијека