Навигација

мр Немања Злојутро
виши асистент

Сарадник - II-5
Факултет физичког васпитања и спорта
Ужа научна/умјетничка областКинезиологија у спорту
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1СБМЕБиомеханика
1НАНТАнтропомоторика
1НДСС-КДијагностика и селекција у кошарци
1НКППКТ-ККондициона припрема, програмирање и контрола тренинга кошарке
1СД-КДијагностика у кошарци
1САНТАнтропомоторика
МС12УПТТУправљање процесом тренинга и такмичења
1СКТКПКСКондициона припрема у колективним спортовима
1НБИОМБиомеханика
МС12ПБСПримјењена биомеханика у спорту
МОН12ПБМПримјењена биомеханика
МС12ТТКТеорија и технологија кондиционе припреме у спорту
1СМуСП-КМјерење у кошарци
МС12УКТУправљање кинезиолошким трансформацијама
МОН12ДС2Дијагностика у спорту II