Навигација

Данијела Кардаш, ма
виши асистент

Сарадник - II-5
Машински факултет
065/738-990
051/433-000 лок.171
Ужа научна/умјетничка областТермотехника
Датум избора у звање 27. септембар 2018.

Предмети

Машински факултет

07О2ПМПогонски материјали
07О3РПРасхладна постројења (ТТ)
16-Б61РПТРасхладна постројења (ТТ)
16-Б40ПМТПогонски материјали

Технолошки факултет

Б02304Тeхничка термодинамика
Б02421Техничка термодинамика

Библиографија

Радови у часописима

  Urban air pollution caused by the emisson of PM10 from the small hausehold devices and abatement measures

  DOI10.2298/TSCI180119152G
  ЧасописTHERMAL SCIENCE
  Година2018
  АуториПетар Гверо, Ранка Радић, Милован Котур и Данијела Кардаш
  Страна од1
  Страна до10
  Веб адресаhttp://thermalscience.vinca.rs/online-first/2882

  TEAMWORK AS EXPERIENCE BASED LEARNING AT UNIVERSITY OF BANJA LUKA: A LONG AND WINDING ROAD

  ЧасописEducational Alternatives
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Горан Јањић, Петар Гверо, Vojislav Novaković, Martha Anderson и Тамара Прибишев-Белеслин
  Волумен15
  Страна од271
  Страна до278
  Веб адресаwww.scientific-publications.net

  E-LEARNING: DELIVERING KNOWLEDGE IN DIGITAL AGE

  ЧасописEducational Alternatives
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Бојан Кнежевић, Петар Гверо, Robin Støckert и Vojislav Novaković
  Волумен15
  Страна од264
  Страна до270
  Веб адресаhttps://www.scientific-publications.net/en/

  Biomass and waste water as sustaiable energy sources

  ЧасописIndustry 4.0
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш и Diana Bogdan
  Волумен2
  Број1/2017
  Страна од29
  Страна до33
  Веб адресаhttp://stumejournals.com/i4/2017/1-2017.pdf

Радови са скупова

  Efficiency analysis of the refrigeration system in Fratello Trade AD Banja Luka

  Научни скуп13. научни скуп са међународним учешћем Савремена теорија и пракса у градитељству - СТЕПГРАД 2018
  DOI10.7251/STP1813203T
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2018
  АуториГордана Тица, Петар Гверо и Данијела Кардаш
  Страна од203
  Страна до216

  E-learning:delivering knowledge in digital age

  Научни скуп8th International conference Education, Research and Development
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Bojan Knežević, Petar Gvero, Robin Støckert и Vojislav Novaković

  Teamwork as experience based learning at University of Banja Luka: A long and winding road

  Научни скуп8th International conference Education, Research and Development
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Goran Janjić, Petar Gvero, Martha Anderson, Vojislav Novaković и Tamara Pribišev-Beleslin

  Teamwork and E-learning as a new approach in high educaton

  Научни скупENTRENOVA
  ПубликацијаProceedings
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Bojan Knežević и Petar Gvero
  Страна од358
  Страна до364

  URBAN AIR POLLUTION CAUSED BY THE EMISSION OF PM10 FROM THE SMALL HOUSEHOLD DEVICES AND ABATEMENT MEASURES

  Научни скуп6.Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope
  Година2017
  АуториPetar Gvero, Ranka Radić, Milovan Kotur и Данијела Кардаш

  ’’Teamwork’’ at Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka

  Научни скупVI Regional Conference: Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries
  ПубликацијаProceedings IEEP 2017, ISBN: 978-86-7877-028-9
  Година2017
  АуториDanijela Kardaš, Goran Janjić и Petar Gvero

  Institualization of Energy Management Information System in Republic of Srpska

  Научни скуп13. Međunarodna konferencija u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu - DEMI
  ПубликацијаBook of proceedings
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Petar Gvero и Siniša Rodić
  Страна од227
  Страна до236

  Biomass and waste water as sustaiable energy sources

  Научни скуп2nd International Scientific Conference High Technologies. Business.Society
  ПубликацијаProceedings
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш и Diana Bogdan
  Страна од97
  Страна до101

  Heat recovery from sewage water:design and analysis of heat pump system using sewage water as source of energy

  Научни скупWorld Sustanable Energy Days – WSED
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш

  EKONOMSKA ANALIZA RAZLIČITIH IZVORA ENERGIJE ZA ZADOVOLJAVANJE TOPLOTNIH POTREBA STARE ZGRADE MAŠINSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI

  Научни скуп12.međunarodna naučno-stručna konferencija: Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториДанијела Кардаш и Petar Gvero
  Страна од659
  Страна до667

  Otpadna voda kao obnovljiv izvor energije

  Научни скуп37.međunarodni naučno-stručni skup Vodovod i kanalizacija
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториДанијела Кардаш и Петар Гверо
  Страна од288
  Страна до293

  Системско управљање енергијом у Босни и Херцеговини

  Научни скупНаучно-стручни скуп Енергетска ефикасност - ЕНЕФ 2015
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2015
  АуториДанијела Кардаш, Petar Gvero, Нијаз Делалић и Синиша Родић
  Страна од87
  Страна до91

  Experts in Teamwork at University of Banja Luka as a New Approach of Interdisciplinary Studies

  Научни скуп5.регионална конференција о жаштити животне средине у земљама Југоисточне Европе - ИЕЕП
  Година2015
  АуториPetar Gvero, Данијела Кардаш, Strain Posavljak и Gordana Tica

  Use of sewage water as a Heat Source for Sanitary Water heating in Student Dormitory Nikola Tesla Banja Luka

  Научни скуп5th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources - EXPRES 2013
  Година2013
  АуториДанијела Кардаш, Petar Gvero и Марио Каталинић
  Веб адресаhttp://www.vts.su.ac.rs/sr/1348-Expres-2013

  Повећање енергетске ефикасности Студентског дома Никола Тесла у Бањој Луци

  Научни скупНаучно-стручни скуп Енергетска ефикасност - ЕНЕФ 2013
  Година2013
  АуториДанијела Кардаш, Petar Gvero и Марио Каталинић

  Топлотна пумпа која користи канализациону воду као извор енергије - Студентски центар Никола Тесла

  Научни скуп11. Међународна конференција о достигнућима у области електортехнике и машинства и информационих технологија ДЕМИ 2013
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториДанијела Кардаш, Petar Gvero и Марио Каталинић
  Страна од673
  Страна до678

  Економска анализа техничких рјешења повећања енергетске ефикаснсоти објеката који се користе у образовне сврхе - примјер зграде Машинског факултета Бања Лука

  Научни скуп3.маучно-стручни скуп Студенти у сусрет науци са међународним учешћем 2011
  Година2011
  АуториДанијела Кардаш и Индир Мујанић