Навигација

проф. др Александар Југовић
редовни професор

051/304-017
Ужа научна/умјетничка областПодручја социјалног рада
Датум избора у звање 15. октобар 2014.

Предмети

Факултет политичких наука

МСР-4Корисничка перспектива у социјалном раду
СРС-43Социјална укљученост
МСЦ-1Социјални рад са малољетним делинквентима
ОСР-31Малољетничка делинквенција
СР-22Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици
СР-46Сиромаштво и социјална укљученост