Навигација

Наташа Вученовић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филолошки факултет

09ИГИЈСИЈ1Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 1
09ЕИЈ2Италијански језик 2
09ИГИЈСИЈ2Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 2
12ЕИЈ2Италијански језик 2
12РИЈИталијански језик
09ЊИЈ2Италијански језик II
09ЕИЈ1Италијански језик 1
09ЊИЈ1Италијански језик I
09ЊИЈ3Италијански језик III
13ИСИЈ2Савремени италијански језик 2
13ИМИЈМорфологија италијанског језика
13ИСИЈ1Савремени италијански језик 1
12ЕИЈ1Италијански језик 1