Навигација

Наташа Вученовић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филолошки факултет

12ЕИЈ2Италијански језик 2
09ЊИЈ3Италијански језик III
09ИГИЈСИЈ1Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 1
09ЊИЈ2Италијански језик II
13ИМИЈМорфологија италијанског језика
12ЕИЈ1Италијански језик 1
09ИГИЈСИЈ2Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 2
13ИСИЈ2Савремени италијански језик 2
12РИЈИталијански језик
13ИСИЈ1Савремени италијански језик 1
09ЊИЈ1Италијански језик I

Факултет политичких наука

П-21Италијански језик 3
П-29Италијански језик 4
Н-23Италијански језик 3
Н-32Италијански језик 4