Навигација

Андреа Медић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 19

051/340-126
локал126
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филозофски факултет

СЈЊЈ1111Страни језик 1 - Њемачки језик 1
ЊЈФЗФ2-07Њемачки језик II
СЈ1-16-ЊЈСтрани језик I - Њемачки језик
ЊЈФЗФ3Њемачки језик III
ЊЈФЗФЊемачки језик
ПС1-ЊЈ12ИЊемачки језик 2
СЈЊЈ2112Страни језик 2 - Њемачки језик 2
ЊЈФЗФ1-07Њемачки језик I
СЈ1-ЊЈСтрани језик I - Њемачки језик
СЈ2-16-ЊЈСтрани језик II : Њемачки језик
ПС1-ЊЈ11ИЊемачки језик 1
СЈ2ЊЈСтрани језик II : њемачки језик
Ф1-ЊЈ11ОЊемачки језик 1
Ф1-ЊЈ2ИЊемачки језик 2

Филолошки факултет

09СЊЈ1Њемачки језик I
09ЕЊЈ1Њемачки језик 1
09ФЊЈ2Њемачки језик II
09ЕЊЈ2Њемачки језик 2
12СЊЈЊемачки језик
09СЊЈ2Њемачки језик II
09ЊСЊЈ1Савремени њемачки језик I (годишњи испит)
09ФЊЈ1Њемачки језик I
09ФЊЈ4Њемачки језик IV
12РЊЈЊемачки језик
12ЕЊЈ2Њемачки језик 2
12ЕЊЈ1Њемачки језик 1
09ФЊЈ3Њемачки језик III