Навигација

проф. др Мато Уљаревић
ванредни професор

Наставник - II-4
Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Катедре
 • Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет-Катедра за саобраћајнице и геотехнику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Геотехникаванредни професор 27. март 2014.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Академске студије другог циклуса
АПГАсеизмичко пројектовање и грађење
БКИОБетонске конструкције инжењерских објеката
ГИГеотехничко инжењерство
ГПГеотехнички пројекат
ГПС-УРКДГеотехнички проблеми код саобраћајница
ИМС-ГУИнжењерска механика стијена
ИМС-КУИнжењерска механика стијена
ПБКПреднапрегнуте бетонске конструкције
Академске студије првог циклуса
ОА07БКАБетонске конструкције
ОГ07МТМеханика тла
ОГ07ОФХКОснове фундирања хидротехничких конструкција
ОГ07ФУНДФундирање
ОГ08КИ3Конструктерско инжењерство 3
ОГК07БК1Бетонске конструкције 1
ОГК07БК2Бетонске конструкције 2
ОГС07СЖССаобраћајнице и животна средина
ОГХ07ХКОНХидротехничке конструкције

Библиографија

Радови у часописима

  PRORAČUN GEOTEHNIČKIH SIDARA NA TEMPERATURNRE UTICAJE

  ЧасописIZGRADNJA
  Година2019
  АуториМато Уљаревић, Snježana Milovanović и Radovan Vukomanović
  Страна од132
  Страна до136

  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА У СЛОЖЕНИМ УСЛОВИМА ТЕМЕЉЕЊА

  DOI10.7251/AGGPLUS1705028U
  ЧасописAГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
  Година2019
  АуториМато Уљаревић и Урош Агбаба
  Страна од28
  Страна до48

  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА АНАЛИТИЧКИХ И НУМЕРИЧКИХ МЕТОДА ПРОРАЧУНА СТАБИЛНОСТИ КОСИНА

  DOI10.5937/ГРМК 1801129Б
  ЧасописГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ
  Година2018
  АуториМато Уљаревић, Kристина Божић-Томић и Ненад Шушић
  Страна од129
  Страна до159

  ПРИМЈЕНА МИКРОАРМИРАНОГ ПРСКАНОГ БЕТОНА У ТУНЕЛОГРАДЊИ

  ЧасописЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
  Година2015
  АуториМато Уљаревић, Бојана Грујић и Жарко Грујић
  Страна од107
  Страна до113

  MIKROARMIRANI BETON U TUNELOGRADNJI

  ЧасописSAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE,građevinski kalendar 2015
  Година2014
  АуториМато Уљаревић
  Страна од40
  Страна до90

  ANALIZA STABILNOSTI KOSINA

  DOI10.14415
  ЧасописЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
  Година2014
  АуториБожана Баћић и Мато Улјапевић
  Страна од379
  Страна до384

  ПРОРАЧУН ШЉУНЧАНИХ ШИПОВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СВОЈСТАВА ТЛА, А НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА СПТ-ОПИТА

  ЧасописAГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
  Година2013
  АуториМато Уљаревић и Даница Којић
  Страна од172
  Страна до184

  „Tragfahigkeit einer Faser-Spritzbeton-Auskleidung fur einen Kraftwerkstollen“

  ЧасописZement und Beton
  Година1992
  АуториМато Уљаревић, Jakob Šušteršić и Andrej Zajc
  Страна од27
  Страна до30

  „Stahlfaser-Spicbeton fur die Aushleidung eines Kraftwarkstollnes:Grundlagen des Programms zur Ausfuhrung der Versuchsfelder und Intersunchungen“.

  ЧасописZement und Beton
  Година1991
  АуториМато Уљаревић, Jakob Šušteršić, Velimir Ukrainčik и Andrej Zajc
  Страна од20
  Страна до21

Радови са скупова

  Liquefaction of soils caused by seismic forses

  Научни скупI International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE
  ПубликацијаI International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE, Book of proceedings, ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Година2018
  АуториDavora Tomić, Mato Uljarević и Gordana Broćeta
  Страна од115
  Страна до122

  ВОДОПРОПУСНОСТ СТИЈЕНСКЕ МАСЕ

  Научни скупСАВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ
  DOI10.7251/СТП1813642З
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА
  Година2018
  АуториМарин Зеленика, Мато Уљаревић и Љубомир Паликућа
  Страна од642
  Страна до657

  ПОУЗДАНОСТ РЕЗУЛТАТА ПРОРАЧУНА У ФУНКЦИЈИ ОДАБРАНОГ МОДЕЛА ТЛА

  Научни скупСАВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ
  DOI10.7251/СТР1813585у
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА
  Година2018
  АуториМато Уљаревић, Љубомир Паликућа и Дајана Биорац
  Страна од585
  Страна до601

  Realibility of Defined Geotechnical Parameters in Implementation of Geotechnical Design

  Научни скуп11-th INTERNATIONAL TUNNELLING AND UNDERGROUND STRUCTURES CONFERENCE
  ПубликацијаZBORNIK
  Година2017
  АуториМато Уљаревић и Ljubomir Palikuća
  Страна од41
  Страна до47

  GEOTEHNIČKI PROBLEMI KOD SAOBRAĆAJNICA

  Научни скупGEO-EXPO "GEOTEHNIKA,SAOBRAĆAJNICE,RUDNICI I ZAŠTITA OKOLINE"
  ПубликацијаZBORNIK
  Година2017
  АуториМато Уљаревић и Ljubomir Palikuća
  Страна од97
  Страна до102

  UPRAVLJANJE ODRONIMA/KLIZANJIMA KOSINA USJEKA SAOBRAĆAJNICA

  Научни скупVI МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА"БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ"
  ПубликацијаZBORNIK
  Година2017
  АуториМато Уљаревић
  Страна од323
  Страна до330

  MIKROARMIRANI BETON U SANACIJAMA (IZRADI) HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

  Научни скупX MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP" OCJENA,ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA"
  ПубликацијаZBORNIK
  Година2017
  АуториМато Уљаревић, Bojana Grujić и Milan Jakšić

  POUZDANOST REZULTATA GEOTEHNIČKIH ANALIZA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

  Научни скупXII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA"SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  ПубликацијаKnjiga sažetaka
  Година2016
  АуториМато Уљаревић и Uroš Agbaba
  Страна од80

  ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА АСПЕКТА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

  Научни скуп11. Међународна Конференција"Безбједност саобраћаја у локалној заједници"
  ПубликацијаЗБОРНИК
  Година2016
  АуториМато Уљаревић, Milenko Džever, Brankica Milojević и Milija Radović

  PRISTUP U SANACIJI KLIZIŠTA

  Научни скуп6-ti INTERNACIONALNI NAUČNI SKUP "GRAĐEVINARSTVO-NAUKA I PRAKSA"
  ПубликацијаZBORNIK
  Година2016
  АуториМато Уљаревић и Slaviša Prostran

  POUZDANOST REZULTATA ANALIZE STABILNOSTI KOSINA

  Научни скупiNDIS 2015
  ПубликацијаZBORNIK
  Година2015
  АуториМато Уљаревић и Dajana Uljarević

  ИСТРАЖИВАЧКО-САНАЦИОНИ РАДОВИ ХИДРОТЕХНИЧКОГ ТУНЕЛА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

  Научни скупIX НАУЧНО-СТРУЧНО МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ, ОЦЕНА СТАЊА,ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА
  Година2015
  АуториМато Уљаревић

  Утицај одређивања параметара тла на резултате прорачунских модела

  Научни скупXI МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО СТРУЧНИ СКУП,САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА ИПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ
  Година2015
  АуториМато Уљаревић, Бојана Грујић и Дајана Уљаревић
  Страна од171
  Страна до178

  Статички и динамички проблеми узроковани црпљењем подземних вода код MAR система

  Научни скупСавремена теорија и пракса у градитељству
  ПубликацијаСаопштење у зборнику
  Година2015
  АуториМилан Јакшић, Дејан Љубисављевић и Мато Уљаревић

  СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОДАБИР ОПТИМАЛНЕ МЕТОДЕ ПОБОЉШАЊА ОСОБИНА ТЛА

  Научни скупСавремена теорија и пракса у градитељству
  Година2014
  АуториМато Уљаревић, Даница Којић и Милан Пупчевић
  Страна од99
  Страна до108

  Истражни радови у функцији планске документације

  Научни скупVII Регионални Сусрети Студената Геотехнолошких Факултета ГЕОРЕКС
  Година2013
  АуториМато Уљаревић, Свјетлана Влашки, Божана Баћић и Ненад Лукић
  Страна од193
  Страна до201

  Оптимална техничка рјешења ископа тунела у карсту

  Научни скупIX Међународни научно-стручни скуп“Савремена теорија и пракса у градитељству
  Година2013
  АуториМато Уљаревић и Бојана Грујић
  Страна од279
  Страна до285

  Реализација пројеката у зонама могућих клизишта

  Научни скуп5. Научно-стручни скуп“ Студенти у сусрет науци"
  Година2012
  АуториМато Уљаревић, Свјетлана Влашки и Божана Баћић

  Анализа стабилности косина

  Научни скуп5. Научно-стручни скуп“ Студенти у сусрет науци
  Година2012
  АуториМато Уљаревић, Свјетлана Влашки и Божана Баћић

  Критички приступ избору критерија лома стијенске масе у функцији рационалне израде објекта

  Научни скупXIV Симпозијум из Инжењерске Геологије и Геотехнике
  Година2012
  АуториМато Уљаревић
  Страна од277
  Страна до284

  Проблем процједних вода из акумулације Горица- ХЕ Требиње II

  Научни скупМеђународни научно-стручни скуп
  Година2011
  АуториМато Уљаревић, Жељко Бошковић и Жељко Зубац

  Мјерење помака темељне стопе централне конзоле на брани Гранчарево“,

  Научни скупМеђународни научно-стручни скуп
  Година2011
  АуториМато Уљаревић и Снежана Чучковић

  Урађена ревитализација и осврт на ревитализовани ДВ 110 Кv Билећа-Берковићи послије 5 година експлоатације

  Научни скуп26. Саветовање ЈУКО ЦИГРЕ
  Година2003
  АуториМато Уљаревић и Бранко Глоговац

  Чврстоћа при савијању и жилавост бетона армираног металним влакнима

  Научни скупЈДИМК, XXII Kонгрес
  Година2002
  АуториМато Уљаревић и Михаило Мурављов
  Страна од55
  Страна до60

  „Методе санације армирано-бетонских стубова на ДВ 110 Кv Билећа – Берковићи“,

  Научни скуп25. Савјетовање ЈУКО ЦИГРЕ
  Година2001
  АуториМато Уљаревић и Бранко Глоговац

  Својства микроармираног бетона са примјеном у тунелским облогама

  Научни скупИНДИС 97 и ЦИБ В-63
  Година1997
  АуториМато Уљаревић
  Страна од99
  Страна до108

Остали радови

  Уређивачки одбор зборника радова, Дванаеста међународна стручна конференција "Савремена теорија и пракса у градитељству" - СТЕПГРАД 2016

  ИздавачУниверзитет у Бањалуци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Град Бања Лука, Привредна комора Републике Српске, Завод за урбанизам, изградњу и заштиту животне средине Републике Српске, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Факултет за геодезију Универзитета у Загребу, Архитектонски факултета Тјенђин Универзитета, Грађевински факултет Тјенђин Универзитета, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
  ISSN/ISBN78-99976-663-3-8
  Година2016
  АуториБранкица Милојевић, Малина Чворо, Александар Борковић, Мато Уљаревић, Драган Мацановић и Тања Тркуља
  Веб адресаhttps://drive.google.com/file/d/17GdGgmTpTDiDlIpxnilTSuxd7Zyyn5BT/view

  POZIVNO PREDAVANJE:"UTICAJ DRUŠTVENIH PROMJENA NA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA"

  Година2016
  АуториМато Уљаревић

Књиге

  MEHANIKA TLA- RIJEŠENI PRIMJERI

  ИздавачUniverzitet u Banja Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN978-99976-782-0-1
  Година2019
  АуториМато Уљаревић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна655

  MEHANIKA TLA,od teorije do prakse

  ИздавачAGM knjiga Beograd-Zemun
  ISBN978-86-6048-001-1
  Година2019
  АуториМато Уљаревић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна840

  Приручник за јачање капацитета јединица локалне самоуправе у циљу унапређења безбиједности саобраћаја у области планирања и уређења простора у Републици Српској

  ИздавачАгенција за безбиједност саобраћаја Републике Српске
  ISBN978-9976-618-3-8
  Година2015
  АуториМато Уљаревић, Бранкица Милојевић, Милија Радовић, Миленко Џевер и Милан Тешић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна146

  БЕТОН ОЈАЧАН МЕТАЛНИМ ВЛАКНИМА

  ИздавачАРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У бАЊА ЛУЦИ
  ISBN978-99955-747-4-1
  Година2013
  АуториМато Уљаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна239

  SPECIJALNI BETONI I MALTERI,SVOJSTVA,TEHNOLOGIJA,PRIMENA - poglavlje 7:"MIKROARMIRANI BETON"

  ИздавачGRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
  ISBN86-80049-95-6
  Година1999
  АуториМато Уљаревић и Михаило Мурављов
  Тип књигенаучна књига

Пројекти

Знање за отпорно друштво

Циљ пројекта К-FORCE је да се побољша регионална отпорност на хазарде и могућности за регионалну сарадњу у превенцији ризика и oдзива и да се обезбједе национални професионални ресурси и регионални капацитети у циљу да се установи регионална спремност на појаву катастрофе, односно да се развије култура сигурности и отпорности на свим нивоима у складу са стратегијама ЕУ интеграција и релевантним националним стратегијама. Општи циљ у којем ће К-FORCE пројекат допринети јесте да се обезбједе национални...

Број пројекта8300303
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Руководилацдоц. др Гордана Броћета
Пројектни тимБранка Ковачевић
Радован Вукомановић
мр Младен Слијепчевић
Драган Зрнић
Александра Регојевић
проф. др Мато Уљаревић
проф. др Винко Бабић
проф. др Бранкица Милојевић
доц. др Саша Чворо
доц. др Малина Чворо
Весна Савић
доц. др Александар Борковић
проф. др Биљана Антуновић
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.10.2016.
Завршетак пројекта01.10.2019.
Вриједност пројекта208599.0 БАМ