Навигација

доц. др Горан Шукало
доцент

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Ужа научна/умјетничка областЗоологија
Датум избора у звање 25. јануар 2018.

Предмети

Природно-математички факултет

1Ц07БОС253Биологија популација
1Ц13БНС1062Зоолошки практикум
1Ц07БОС806Зоологија хордата I
1Ц13ЕОС625Екологија и разноврсност хордата
1Ц07БОС807Зоологија хордата II
1Ц07БОС732Општа зоологија II
1Ц07БОС731Општа зоологија I

Библиографија

Радови у часописима

  Monster from the Vault: a new finding of one of the largest European leech Trocheta haskonis Grosser, 2000 from Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2018
  АуториClemens Grosser, Горан Шукало и Vladimir Pešić
  Волумен19
  Страна од69
  Страна до72

  First record of the weatherfish Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) from the Adriatic Sea catchment area in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica Montenegrina
  Година2018
  АуториGoran Šukalo, Dejan Dmitrović и Dragojla Golub
  Волумен18
  Страна од126
  Страна до128
  Веб адресаhttps://biotaxa.org/em/article/view/40408/34418

  First record of round goby Neogobius melanostomus Pallas, 1814 (Pisces: Gobiidae) in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2018
  АуториСрећко Чолић, Горан Шукало, Вукосава Чолић и Владо Керкез
  Волумен16
  Страна од108
  Страна до110
  Веб адресаhttps://www.biotaxa.org/em/article/view/37162/31851

  Seasonal changes in isoenzyme pattern and the activities of superoxide dismutase and catalase in the liver of the green frogs Pelophylax esculenta complex as part of tolerance to freezing and thawing

  ЧасописFRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
  Година2017
  АуториNataša Lukić, Danijela Kojić, Горан Шукало и Биљана Кукавица
  Волумен26
  Број2a
  Страна од1548
  Страна до1553

  Морфометрија дигестивног тракта неких ципринидних врста риба из ријеке Саве

  ЧасописСКУП
  Година2017
  АуториДрагојла Голуб, Горан Шукало и Maja Ранитовић
  Волумен8
  Број1
  Страна од67
  Страна до74

  New findings of the Greek Frog, Rana graeca Boulenger, 1891 (Anura: Ranidae) in the north-western Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2015
  АуториGoran Šukalo, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Miloš Kovačević, Sonja Đorđević и Ljiljana Tomović
  Волумен2
  Број2
  Страна од74
  Страна до77

  Прилог познавања херпетофауне села Пријаковци (сјеверозападна Република Српска)

  ЧасописСКУП
  Година2014
  АуториГоран Шукало
  Волумен6
  Број1
  Страна од33
  Страна до38

  Uticaj otpadnih voda Rafinerije Brod na stanje taksona zoobentosa Save

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2014
  АуториNevenka Pavlović, Željana Batoz, Goran Šukalo и Дејан Дмитровић
  Страна од73
  Страна до78

  New records of the Common Spadefoot Toad, Pelobates fuscus (Anura: Pelobatidae), in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2014
  АуториGoran Šukalo, Mara Đekić, Duška Đukić, Sonja Đorđević и Ljiljana Tomović
  Волумен1
  Број2
  Страна од92
  Страна до95

  Intra- and Inter-population Variability of Food Preferences of Two Natrix Species on the Balkan Peninsula

  ЧасописHERPETOLOGICAL CONSERVATION AND BIOLOGY
  Година2014
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Slađana Gvozdenović, Aleksandar Simović, Marko Anđelković, Veljko Blagojević и Ljiljana Tomović
  Волумен9
  Број1
  Страна од123
  Страна до136

  Морфометријски и меристички карактери америчког сомића Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) на подручју мочварног екосистема Бардача

  ЧасописСКУП
  Година2013
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало, Дејан Дмитровић, Свјетлана Цвијић и Милијан Шукало
  Волумен5
  Број1
  Страна од32
  Страна до37

  Птице гњездарице парковских површина у Бањалуци

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2013
  АуториЈовица Сјеничић, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Никола Стевановић
  Волумен5
  Број1
  Страна од38
  Страна до46
  Веб адресаhttp://pmf.unibl.org/skup/

  Састав врста и бројност чапљи (Ardeidae) на барама Велика Тишина и Одмут код Шамца

  ЧасописСКУП
  Година2013
  АуториЈовица Сјеничић, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Бранимир Шаркановић
  Волумен5
  Број1
  Страна од47
  Страна до54

  Zoobenthos of the Vrbas river below Tijesno in the zone of water level oscillations (Republic of Srpska, BiH).

  ЧасописNatura Montenegrina
  Година2013
  АуториNevenka Pavlović, Marija Tepić, Дејан Дмитровић и Goran Šukalo
  Страна од335
  Страна до344

  Novel, non-invasive method for distinguishing the individuals of the fire salamander (Salamandra salamandra) in capture-mark-recapture studies

  ЧасописACTA HERPETOLOGICA
  Година2013
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Dragojla Golub, Dejan Dmitrović и Ljiljana Tomović
  Волумен8
  Број1
  Страна од41
  Страна до45

  Unexpected life history traits in a very dense population of dice snakes

  ЧасописZOOLOGISCHER ANZEIGER
  Година2013
  АуториRastko Ajtić, Ljiljana Tomović, Bogoljub Sterijovski, Jelka Crnobrnja-Isailović, Sonja Đorđević, Marko Đurakić, Ana Golubović, Aleksandar Simović, Dragan Arsovski, Marko Anđelković, Milivoj Krstić, Goran Šukalo, Slađana Gvozdenović, Aurelie Aidam, Catherine Louise Michel, Jean-Marie Ballouard и Xavier Bonnet
  Број252
  Страна од350
  Страна до358

  Introduced fish Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819): hazard to the Grass snake, Natrix natrix (Laurenti, 1768)

  ЧасописHYLA
  Година2012
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Dejan Dmitrović и Ljiljana Tomović
  Волумен2012
  Број2
  Страна од41
  Страна до42

  Yellow spotted belly in Fire salamander, Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

  ЧасописHYLA
  Година2012
  АуториIvana Sučić, Benny Trapp, Mladen Zdravec, Goran Šukalo и Dušan Jelić
  Волумен2012
  Број2
  Страна од47
  Страна до48

Радови са скупова

  Биолошки елементи квалитета воде вјештачке хидроакумулације Дренова (Република Српска, БиХ)

  Научни скупДруги конгрес биолога Србије
  Година2018
  АуториDragojla Golub, Свјетлана Лолић, Dejan Dmitrović, Goran Šukalo и Radoslav Dekić

  Rediscovery of Genus Lepidurus (Crustacea, Notostraca): New data of occurrence in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупSixth international scientific conference "June 5th - World environment day"
  ПубликацијаThe Book of Abstracts
  Година2018
  АуториDragana Miličić, Goran Šukalo, Dejan Dmitrović, Ivana Šaganović и Srećko Čolić
  Страна одp.
  Страна до88

  The fauna of snails (Gastropoda: Hydrobiidae) in springs of Vrbas river basin (NW Bosnia and Herzegovina): survey of investigations

  Научни скуп7th International Symposium of Ecologists – ISEM7
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2017
  АуториДејан Дмитровић, Горан Шукало и Vladimir Pešić
  Страна одp.p.
  Страна до52

  Zajednice riba kao indikator kvaliteta vode sliva rijeke Ukrine (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

  Ihtiofauna vodotoka Švrakava kao indikator kvaliteta vode

  Научни скупOsmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториDragojla Golub, Tatjana Đekić, Radoslav Dekić, Goran Šukalo и Svjetlana Cvijić
  Страна од152
  Страна до156

  Морфолошке карактеристике Cobitis elongatoides и Sabanejewia balcanica (Cobitidae) из ријеке Сутурлије

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607139G
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториДрагојла Голуб, Жељана Марић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић и Радослав Декић
  Страна од139
  Страна до148

  Морфолошке карактеристике рибарице (Natrix tesselata) из ријеке Врбас на ужем подручју града Бања Лука

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607179R
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториДајана Радујковић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Страна од179
  Страна до192

  Морфолошка варијабилност и полни диморфизам шареног даждевњака (Salamandra salamandra) из околине Теслића

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607165D
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториСелена Ђурић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Страна од165
  Страна до177

  Екологија бјелоушке (Natrix natrix) на подручју мочварног екосистема Бардача

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаЗборник сажетака, p. 165
  Година2015
  АуториГоран Шукало, Соња Ђорђевић и Љиљана Томовић

  Морфолошка варијабилност и полни диморфизам жутотрбог мукача (Bombina bombina) на подручју Бања Луке

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаЗборник сажетака, p. 163
  Година2015
  АуториТања Зарић, Драган Микавица и Горан Шукало

  Populaciona istraživanja šarenog daždevnjaka (Salamandra salamandra) na području Banja Luke

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториГоран Шукало, Сања Малиџа, Драгојла Голуб, Дејан Дмитровић, Соња Ђорђевић и Љиљана Томовић
  Страна од161
  Страна до162

  Morphological and population characteristics of Fire salamander (Salamandra salamandra) from Banja Luka area (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  Научни скупVI International Symposium of Ecologists of Montenegro
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2015
  АуториMilana Abazović, Горан Шукало, Дејан Дмитровић и Драгојла Голуб
  Страна од54

  Sexual dimorphism, diet and reproduction of the grass snake (Natrix natrix) in the region of the marshy-pond ecosystem Bardača (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  Научни скупXII CROATIAN BIOLOGICAL CONGRESS with International Participation
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2015
  АуториГоран Шукало, Sonja Đorđević и Ljiljana Tomović
  Страна од193
  Страна до194

  Isoenzyme profiles of superoxide dismutase and catalase in liver and muscle selected anuran species

  Научни скупXII CROATIAN BIOLOGICAL CONGRESS with International Participation
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2015
  АуториNataša Lukić, Јасна Фришчић, Горан Шукало, Радослав Декић и Биљана Кукавица
  Страна од190
  Страна до191

  Zoobenthos of the Vrbas River right bank below Tijesno in the zone of water level oscillations

  Научни скупV International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2013
  АуториНевенка Павловић, Marija Tepić, Дејан Дмитровић и Горан Шукало
  Страна од94
  Страна до95

  Sastav ihtiofaune vještačke akumulacije Sređani (Lijevče polje) kao indikator kvaliteta vode

  Научни скуп42.konferencija o aktuelnim problemina korišćenja i zaštite voda VODA 2013
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić и Đorđe Živković
  Страна од181
  Страна до186

  New record of endemic Symphyandra hofmannii Pant. (1881) (Campanulaceae) in Cvrcka gorge (Bosnia and Herzegovina).

  Научни скупForestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry: 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka
  ПубликацијаProceedings. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry, 20 years od the Faculty of Forestry in Banja Luka. November 1st-4th 2012 Banja Luka, Republic of Srpska / B&H
  Година2012
  АуториSiniša Škondrić, Nada Šumatić, Ranko Perić, Slaven Filipović, Дејан Дмитровић и Goran Šukalo
  Страна од197
  Страна до200

  Diverzitet faune riba nekih pritoka rijeke Vrbas u indikaciji kvaliteta vode

  Научни скуп41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2012
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić и Svjetlana Lolić
  Страна од97
  Страна до103

  Морфолошке и меристичке карактеристике бубрега домаће свиње

  Научни скуп II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаСКУП 4 Зборник радова
  Година2011
  АуториДрагојла Голуб, Драган Микавица, Горан Шукало и Марина Ташков
  Страна од43
  Страна до52

  Морфолошке и морфометријске карактеристике шкрга код двије ципринидне врсте риба, бабушке (Carassius auratus gibelio) и шарана (Cyprinus carpio)

  Научни скупII Симпозијум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Сузана Јовановић
  Страна од29
  Страна до30

  Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske.

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториBoro Pavlović, Nevenka Pavlović, Stojko Vidović, Dragojla Vuković, Radoslav Dekić, Slaven Filipović, Smiljana Paraš, Radojka Pajčin, Goran Šukalo и Дејан Дмитровић

  Ендемичне врсте и подврсте животиња значајне за чување биотичког диверзитета Републике Српске

  Научни скупЗаштита и здравље на раду и заштита животне средине
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2009
  АуториБоро Павловић, Невенка Павловић, Стојко Видовић, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Славен Филиповић, Смиљана Параш, Радојка Пајчин, Горан Шукало и Дејан Дмитровић
  Страна од501
  Страна до517

Пројекти

Биодиверзитет екотона акватичних и терестричних биоценоза Црне Горе и Босне и Херцеговине

Балканско полуострво представља један од најважнијих центара биодиверзитета Европе. Црна Гора и Босна и Херцеговина се према досадашњим сазнањима убрајају у земље са најразноврснијом флором, фауном и фунгијом у Европи. Ова чињеница је у великој мјери заснована на географском положају обје државе на Балканском полуострву, те њиховим јединственим орографским, геолошким, педолошким, хидролошким и климатском карактеристикама...

Број пројекта0830913
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацдоц. др Синиша Шкондрић
Пројектни тимдоц. др Дејан Дмитровић
доц. др Горан Шукало
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.01.2016.
Завршетак пројекта01.12.2017.
Вриједност пројекта4344.0 БАМ