Навигација

проф. мр Арсен Чаркић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/304-245
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

МСПКЛА8Клавир 8
МКДКЛА7Клавир 7
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МСПКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА4Клавир 4
МКЛМК2Методика клавира 2
МКЛМК4Методика клавира 4
МЕМТПКЛА7Клавир 7
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА3Клавир 3
МКДКЛА8Клавир 8
13МКЛМК3Методика клавира 3
13МКЛГАИ1Анализа интерпретације 1
13МКЛГАИ2Анализа интерпретације 2
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
МКЛКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА8Клавир 8
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП7Клавирски практикум 7
13МТПКП8Клавирски практикум 8
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА6Клавир 6
МКЛКЛА5Клавир 5
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МКЛКЛА7Клавир 7
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
МКЛМК3Методика клавира 3
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МКЛМК4Методика клавира 4
МКЛКЛА3Клавир 3
МКЛКЛА6Клавир 6
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКЛМК1Методика клавира 1
13МКЛМК2Методика клавира 2