Навигација

проф. мр Сњежана Поповић-Вулета
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

13МКЛГАИ2Анализа интерпретације 2
МКДКЛА8Клавир 8
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МКЛКЛА5Клавир 5
МКЛКЧЛ7Корепетиција и читање с листа 7
МКЛКЧЛ8Корепетиција и читање с листа 8
МЕМТПКЛА7Клавир 7
13МКЛЧЛК3Читање с листа и корепетиција 3
МКЛКЛА8Клавир 8
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА6Клавир 6
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МКЛКЛА3Клавир 3
13МКЛИТП3Историја и теорија пијанизма 3
13МСПКП7Клавирски практикум 7
13МСПКП3Клавирски практикум 3
МКЛКЧЛ6Корепетиција и читање с листа 6
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МСПКП8Клавирски практикум 8
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКЛКЛА7Клавир 7
13МКЛКЛА8Клавир 8
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МКЛМК1Методика клавира 1
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МКЛЧЛК1Читање с листа и корепетиција 1
13МКЛЧЛК2Читање с листа и корепетиција 2
13МКЛЧЛК5Читање с листа и корепетиција 5
13МКЛЧЛК7Читање с листа и корепетиција 7
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МКЛЧЛК8Читање с листа и корепетиција 8
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
МКЛКЧЛ5Корепетиција и читање с листа 5
13МКЛИТП2Историја и теорија пијанизма 2
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
МКЛКЛА7Клавир 7
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МКЛЧЛК4Читање с листа и корепетиција 4
13МКЛЧЛК6Читање с листа и корепетиција 6
13МКЛГАИ1Анализа интерпретације 1
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП3Клавирски практикум 3
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МТПКП8Клавирски практикум 8
13МКЛКЛА1Клавир 1
МСПКЛА7Клавир 7
МСПКЛА8Клавир 8
МЕМТПКЛА8Клавир 8
МКДКЛА7Клавир 7