Navigacija

Arhiva novosti

Kursevi  norveškog jezika u Oslu

Internacionalna ljetna škola u Oslu (ISS) u saradnji sa Univerzitetom u Oslu organizuje kurseve norveškog jezika, kulture i društva, u periodu od 25.juna do 05.avgusta 2016.godine. Pomenuta škola  tradicionalno organizuje intenzivne kurseve od 1947. g...