Navigacija

Arhiva novosti

Primjedbe na Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija), broj 19-636/18 od 16.3.2018. god.

Primjedbe na Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija), broj 19-636/18 od 16.3.2018. god.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Atomska, molekularna i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcija sa radijacijom; magnetna rezonansa, Mesbauerov efekat)

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Atomska, molekularna i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcija sa radijacijom; magnetna rezonansa, Mesbauerov efekat) - dr Branko Predoj...