Navigacija

Arhiva novosti

Univerzitetski preduzetnički centar (UPC) kao organizaciona jedinica Univerziteta koja za jedan od osnovnih ciljeva ima promociju studentske prakse, poziva sve zainteresovane studente 1.    Filološki fakultet – Engleski jezik i književnost; 2.    Fak...

Univerzitetski preduzetnički centar (UPC) kao organizaciona jedinica Univerziteta koja za jedan od osnovnih ciljeva ima promociju studentske prakse, poziva sve zainteresovane studente 1.    Filološki fakultet – Engleski jezik i književnost; 2.    Fak...

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je na svojoj 6. sjednici donio Odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta (akt br. 01-20/10 od 28.05.2010. godine) i Odluku o imenovanju izborne komisije (akt br. 01-21/10 od 28.05.2010...

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je na svojoj 6. sjednici donio Odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta (akt br. 01-20/10 od 28.05.2010. godine) i Odluku o imenovanju izborne komisije (akt br. 01-21/10 od 28.05.2010. ...

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je na svojoj 6. sjednici donio Odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog parlamenta (akt br. 01-20/10 od 28.05.2010. godine) i Odluku o imenovanju izborne komisije (akt br. 01-21/10 od 28.05.2010. ...