Navigacija

Arhiva novosti

Obavještavamo Vas da je WBC-INCO.NET tim objavio novi bilten. WBC INCO NET – za zemlje Zapadnog Balkana INCO – NET (Projekat o koordinacija istraživačkih politika sa zemljama Zapadnog Balkana objavljuje članke sa novostima, događajima, objavljenim pozivi...

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 14. juna 2011. godine, održana je svečana promocija doktora nauka, koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. U naučni stepen doktora nauka promovisani su: Drag...

 OBAVJEŠTENJE              Na Univerzitetu u Banjoj Luci dana 14. juna 2011. godine sa početkom u 12,00 časova održaće se promocija doktora nauka koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. Promo...

  Obavještavamo Vas da će u četvrtak, 19. maja 2011. godine, sa početkom u 11 časova, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, predstavnici ambasade SAD-a u BiH prezentovati programe stipendija za akademsko osoblje i studente. Ispred ambasa...

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci raspisuju K O N K U R S za upis prve generacije Ljetne škole rodne ravnopravnosti Gender centar Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjo...