Navigacija

Arhiva novosti

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Atomska, molekularna i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcija sa radijacijom; magnetna rezonansa, Mesbauerov efekat)

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Atomska, molekularna i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcija sa radijacijom; magnetna rezonansa, Mesbauerov efekat) - dr Branko Predoj...