Navigacija

Arhiva novosti

Srpsko-rusko prijateljstvo "Bratstvo" u saradnji sa Ambasadom Rusije u BiH po prvi put u RS organizuje promociju državnih stipendija Vlade Rusije za osnovne, master i doktorske studije. U 2012./2013. školskoj godini je građanima Bosne i Hercegovine dodi...

Dana 5. marta 2012. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održan je skup u organizaciji Centra za civilno društvo Sarajevo – Kyodo, na kome je predstavljen projekat pod nazivom „Borba protiv korupcije u obrazovanju“, finansira...

U ovom broju možete pronaći informacije i vijesti iz oblasti nauke i istraživanja, kao i najavu predstojećih informativnih događaja. Pozivamo vas da nam šaljete vijesti za koje smatrate da su od značaja za bosanskohercegovačku istraživačku zajednicu, ka...

PREZENTACIJA STIPENDIJA VLADE JAPANA Obavještavamo Vas da je u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, sa početkom u 13 časova, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, održana prezentacija tokom koje su gospođa Tamaki Usuda, drugi sekret...

XIV·YuCorr MEĐUNARODNA KONFERENCIJA Razmena iskustava u oblastima korozije i zaštite materijala i zaštite životne sredine 17.–20. april 2012, Hotel OMORIKA, Tara Krajnji rok za prijavu učešća i radova: 24. Februar, 2012. godine CILJ KONFERENCIJE Ci...

ORPHEUS konferencija Uspostavljanje evaluacije doktorskih obuka 19.-21. april, 2012. godine u Bergenu, Norveška Rok za prijavu sažetaka:  1. mart 2012. godine Putni troškovi biće pokriveni za određeni broj učesnika doktoranata i postdoktoranata. Za ...

Broj: 02/04-3.151-1/12 Dana, 06.02.2012. godine Na osnovu člana 4. stav 1. Poslovnika o radu Senata i strukovnih vijeća Senata  Univerziteta u Banjoj Luci, sazivam 59. SJEDNICU SENATA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI ZA ČETVRTAK  09.02.2012. godine, u pr...