Navigacija

Arhiva novosti

Dragi brucoši, obavještavamo vas da kompletan zdravstveni pregled za upis na fakultete/Akademiju umjetnosti možete obaviti u Studentskoj ambulanti "Kampus" (JZU Dom zdravlja - Ambulanta za zdravstvenu zaštitu studenata), koja se nalazi u kampusu Student...

Početkom juna 2013. godine u Sarajevu je održan sastanak ministara nadležnih za oblast nauke u BiH na kojem su razmjenjene informacije o strateškim dokumentima za oblast nauke na nivou svih ministarstava, implementaciji zakona, statistici u oblasti nauk...