Navigacija

Arhiva novosti

Primjedbe na Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija), broj 19-636/18 od 16.3.2018. god.

Primjedbe na Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija), broj 19-636/18 od 16.3.2018. god.