Navigacija

Arhiva novosti

Evropska komisija poziva stručnjake iz svih oblasti da učestvuju u oblikovanju dnevnog reda Horizon 2020 (Okvirni program za istraživanje i inovacije), sa ciljem stvaranja liste eksperata visokog ranga. Pojedinci mogu da izraze svoj interes, djelujući u lič...

Takmičenje Evropske komisije za pronalaženje najinovativnijih javnih uprava u Evropi je još uvijek otvoreno -ali samo do 15.2.2013. Evropska komisija podstiče lokalne, regionalne i nacionalne javne uprave da podnesu svoje projekte. Do devet nagrada u izn...

WBC-INCO.NET tim objavio je brošuru putem koje se objavljuju vijesti, događaji, objavljeni pozivi kao i novi dokumenti. WBC INCO NET – Western Balkan countries INCO –NET Projekat o koordinaciji istraživačkih politika sa zemljama Zapadnog Balkana. Za d...

Ove godine poziva se omladina (od 18 do 30 godina) da razmisle od rješenjima za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva, zamislite idealan obrazovni sistem, zamislite svoje poslove iz snova i najbolje firme u budućnosti. Nagrada za najbolju ideju 3.000 e...