Navigacija

Arhiva novosti

Univerzitet u Banjoj Luci u saradnji sa Europrojekt centrom i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizuje Info dan povodom objavljivanja novih poziva za projekte u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije za period 2014–2...

Univerzitet u Banjoj Luci je 2013. godine postao partner u projektu Savjeta Evrope i Evropske unije "Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija".Projekat će trajati dvije godine , finansiran je sredstvima iz fonda IPA i ima dvije komp...