Navigacija

Arhiva novosti

Dana 21. 05.2014. godine, u 18 časova na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  (učionica 1) biće održana prezentacija stipendija vlade Japana.   Na prezentaciji će biti pojašnjeni  uslovi stipendiranja, način pripreme dokumenata i načini  kont...