Navigacija

Arhiva novosti

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 14. juna 2011. godine, održana je svečana promocija doktora nauka, koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. U naučni stepen doktora nauka promovisani su: Drag...

 OBAVJEŠTENJE              Na Univerzitetu u Banjoj Luci dana 14. juna 2011. godine sa početkom u 12,00 časova održaće se promocija doktora nauka koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. Promo...