Navigacija

Arhiva novosti

Posjeta gosta iz Poljske

U posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci od 7-8.07.2016. godine boravi g-đa Katažina Bašisti, ma (Katarzyna Basisty), stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Studentskoj službi Univerziteta iz Vašave (Republika Poljska). G-đa Bašisti se nalazi u kraćem bor...

Izašao prvi broj časopisa „NOEMA“

Iz štampe je izašao prvi broj časopisa za društvenu i humanističku misao „Noema“, u izdanju Saveza studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Uredništvo je naglasilo da je ispunjena osnovna namjera koja se odnosila na uključivanje diplom...

Vlada RS odlučila da neće biti povećanja školarina

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 78. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci,  Prijedlog odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim usta...