Navigacija

Arhiva novosti

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku i KONKURSI za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih st...

Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predstavnika akademskog i administrativnog osoblja iz reda stalno zaposlenih na Univerzitetu u Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci

Na osnovu člana 62. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnikRepublike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), člana 27. stav 2. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 9. Pravilnika o postupku izbora organa Univerzi...