Navigacija
Viber

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka termoreaktora za digestiju LOT 1

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka termoreaktora za digestiju LOT 1.

Prilog: Odluka o izboru.