Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 23.4.2018.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 23. aprila 2018. godine razmatrana je informacija o usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Prošireni kolegijum Univerziteta razmatrao je i Inicijativu finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci, a u okviru tačke o Informaciji o održanim sastancima rektora sa rukovodiocima organizacionih jedinica o finansijskom poslovanju Univerziteta u 2017. godini i planu poslovanja u 2018. godini.

U sklopu ove tačke podržano je  da se izradi prijedlog raspodjele budžetskih sredstava po organizacionim jedinicama za 2018. godinu.

Takođe, saglasnost za izradu dobio je i  prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih sredstava i donacija.

U sklopu ove tačke data je i saglasnost za izradu prijedloga za izradu Pravilnika o izmjenama Pravilnika javnim nabavkama na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Članovi Proširenog dali su i saglasnost za izradu prijedloga izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u oblasti finansija i računovodstva na nivou Univerzitet.

Kolegijum je razmatrao i informaciju o usvojenom Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama.

Podržana je informacija o Zaključku Senata od 21. decembra 2017. godine, a koja se odnosi na Izvještaj o radu podorganizacionih jedinica fakulteta/Akademije umjetnosti za 2017. godinu.

Razmotrena je i informacija o usklađivanju Odluke o matičnosti fakulteta/ Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci od 26. novembra  2015. godine sa Pravilnikom o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima.

Podršku je dobio i prijedlog Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Biznis kluba Banjaluka.

Članovi su razmotrili i informaciju o pripremi novog Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7614/unibl_logo_novi.png