Navigacija

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Na osnovu odredaba člana 64. i člana 69. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), člana 41. i 42. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 2.  Pravila postupka za izbor rektora i prorektora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 05-1467-II-3/08 od 15.05.2008. godine i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o raspisivanju javnog konkursa za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04-3.351-1-1/18 od 08.02.2018. godine, Senat Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7400/large_unibl_logo_novi.png