Navigacija

Ekonomski fakultet: 43 godine uspješnog rada

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 6. februara 2018. godine obilježio je 43 godine uspješnog rada.

Ovaj važan datum za Ekonomski fakultet i Univerzitet obilježen je promocijom 12 magistara ekonomskih nauka, po četiri magistra i mastera ekonomije i 139 diplomiranih ekonomista. Pored promocije, nagrađeni su studenti i nastavno osoblje koji svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju Ekonosmkog fakulteta, a uručene su i jednokratne stipendije  Fondacije  ''Radovan Ribić''.

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin rekao je da je Ekonomski fakultet obrazovna i naučna ustanova sa dugogodišnjom tradicijom i da predstavlja najveću i najeminentniju obrazovnu ustanovu na polju ekonomskih nauka. 

Napominjući da je Ekonomski fakultet jedan od rijetkih u okviru Univerziteta koji organizuje studije na sva tri ciklusa, kaže da je ovaj fakultet uspješan u međunarodnoj saradnji, projektima, organizaciji naučnih konferencija i drugim naučnim, nastavnim i stručnim aktivnostima. 

Promovisanim diplomcima poželio je uspjeh u daljem radu i usavršavanju.

"Danas dobijate diplome, a u najskorije vrijeme ćete učestvovati u unapređenju ekonomske i finansijske situacije u Republici Srpskoj", rekao je v.d.  rektora prof. dr Gajanin i poručio da je neophodno kontinuirano sticanje znanja. 

On je čestitao promovisanim studentima dobijanje diploma i rekao da će Univerzitet podržati Ekonomski fakultet u stalnoj težnji da modernizuje studijske programe.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Stanko Stanić, kaže da je na ovom fakultetu za 43 godine diplomiralo 5.833 studenata.

On iznosi podatak i da je na ovom fakltetu odbranjeno 256 magistarskih teza, 49 doktoriskih disertacija. Zvanje mastera do sada je steklo 35 kandidata. 

Dekan Stanić kaže da je urađeno osam temeljnih revizija nastavnog plana i programa s ciljem održavanja koraka sa aktuelnim zbivanjima u domenu ekonomske teorije i prakse.

''Za sve ove godine fakultet prolazio kroz rast i uspon, stagnaciju, ali i novi zapaženi razvoj i da se za ovu ustanovu danas može reći da ozbiljno radi'', poručio je dekan.

Čestitajući magistrima ekonomskih nauka, magistrima i masterima ekonomije, te diplomiranim ekonomistima koji su danas promovisani, Stanić je istakao da je njihov trud, ozbiljnost i odgovornost sa kojim su odrađivali obaveze na fakultetu vrijedna divljenja i poštovanja od profesora. 

"Smatrajte se uvijek učenicima i studentima i ne pomišljajte nikada da ste ostarili za učenje, jer za razumnog čovjeka učenje nikada nije završeno. Postali ste dio brojne porodice obrazovanih ljudi koji su spremni da složno rade ono što je dobro za našu zajednicu, za Republiku Srpsku, BiH i naše okruženje", poručio je prof. dr Stanko Stanić. 

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Republike Srpske dr Radmila Pejić, ocijenila je da je Ekonomski fakultet jedna od najstarijih i najuspješnijih visokoškolskih ustanova u RS. 

" Kvalitet obrazovanja i visok nivo znanja koji studenti stiču na ovom fakultetu potvrdu dobija u odličnim rezultatima i uspjehu sa kojim nastavljaju studije iz ove oblasti na prestižnim fakultetima u Evropi i svijetu", rekla je Pejićeva.

Slike

 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9812.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9824.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9829.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9811.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9816.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9846.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9818.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9821.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9833.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9868.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9870.jpg
 • /uploads/attachment/vest/7371/IMG_9872.jpg