Navigacija

Održana radionica na Poljoprivrednom fakultetu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 22. januara 2018. godine održana je radionica u okviru prvog radnog sastanka projekta "Next Destination Balkans: Agrotourism Landscapes Development (LANDS)" kofinansiranog od strane Evropske Unije a u okviru programa Erasmus+.

Projekat ima za cilj unapređenje agroturizma, kao jednog od oblika savremene turističke ponude usko povezane sa aktivnostima seoskih domaćinstava. U toku realizacije projekta, partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Evropske Unije pokušaće da daju svoj doprinos unapređenju agroturizma kroz različite aktivnosti. 

Poseban značaj ima definisanje kurseva namijenjenih pružaocima usluga agroturizma, kako bi ovladali potrebnim znanjem i vještinama neophodnim za ovu vrstu djelatnosti i unaprijedili najvažnije segmente svoje ponude. 

Radionici je prisustvovalo više od 30 učesnika, među kojima su osim partnera sa projekta iz Grčke, Slovačke, Srbije i Bosne i Hercegovine, bilo i učesnika sa Univerziteta u Banjoj Luci, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Turističke organizacije Republike Srpske, Turističe organizacije Grada Banja Luka, Gradske razvojne agencije kao i pružalaca usluga iz regije Banja Luka. 

Radionica je uspješno implamentirana kroz rad u okviru fokus grupa.
Učesnici su tako  razgovarali o potencijalima i ograničenjima u agroturizmu, ali  i o potrebama kada je riječ o pružaocima usluga u ovom sektoru.

Radni sastanak je nastavljen i naredna dva dana, u okviru planiranih projektnih aktivnosti, kao i obilaska seoskog domaćinstva Banjac u Kozarskoj Dubici, kao jednog od domaćinstva angažovanog u turističkoj ponudi tog kraja.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7341/01LANDS_Otvaranje_radionice.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/09LANDS_U_poseti_domacinstvu__Banjac.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/08LANDS_Fokus_grupa_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/07LANDS_Fokus_grupa_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/06LANDS_Kafe_pauza.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/05LANDS_Prezentacija_projekta.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/04LANDS_Stanje_u_agroturizmu_u__Srbiji.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/03LANDS_Stanje_u_agroturizmu_u__BiH.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/02LANDS_Pozdravna_rec_dekana.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7341/00LANDS_Registracija_ucesnika.jpg