Navigacija

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. i 42. Zakona o studentskom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenta u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije, Odluke rektora Univerziteta u Banjoj Luci o raspisivanju studentskih izbora, broj: 01/04-2.3530-2/17 od 04.12.2017. godine i Odluke rektora o imenovanju Centralne izborne komisije (broj: 01/04-2.3530-1/17) od 01.12.2017. godine), Centralna izborna komisija na sjednici koja je održana 06.12.2017. godine raspisuje

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

PRILOZI

Obrazac 1 - Obrazac za prijavu za članove izborne komisije na fakultetu/ Akademiji umjetnosti

Obrazac 2 - Obrazac za prijavu za izbor članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci

Obrazac 3 - Obrazac za orijavu za izbor članova u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7187/unibl_logo_novi.png