Navigacija

Akreditacija 16 studijskih programa

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL), predao je 27. decembra 2017. godine Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, prijave za akreditaciju 16 studijskih programa.

Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta prof. dr Strain Posavljak, kazao je prilikom predaje prijava za akreditaciju, da je UNIBL prvi univerzitet u Republici Srpskoj i BiH koji ulazi u proces akreditacije studijskih programa.

''Riječ je o 16 studijskih programa kandidovanih od strane fakulteta. Za svaki od studijskih programa urađen je izvještaj o samovrednovanju'', kazao je prorektor Posavljak i dodao da su ti izvještaji dobili pozitivnu ocjenu od Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS. 

''Trebamo iskoristiti urađeno i da nam to posluži kao šablon za sve studijske programe. U godinama koje su pred nama treba da akreditujemo sve studijske programe'', kaže prorektor i dodaje da je to tendencija Evropske zajednice.

Prorektor Posavljak, navodi da Univerzitet u narednom periodu očekuje i proces reakreditacije Univerziteta kao institucije. Po njegovim riječima Univerzitet je na putu da završi i taj posao. 

Vršilac dužnosti direktora Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske Miroslav Bobrek, iskazao je zadovoljsto naporima Univerziteta da se napravi određeni iskoraci kada je riječ o akreditaciji studijskih programa.

"Akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa sprovodi se u skladu sa evropskim standardima u visokom obrazovanju, koji su 2015. godine doživjeli značajnu inovaciju na način da je fokus stavljen na studijske programe, a koji su u funkciji izlaznih kompetencija, znanja i vještina studenata koji sa tim istim znanjima trebaju da izgrade svoju profesionalnu karijeru…", rekao je Bobrek i dodao da je UNIBL na ovaj način pokazao da ima akademsku snagu da odgovori evropskim standardima i da u skladu sa njima kreira i izvodi studijske programe.

''Kreiranje studijskih programa treba da bude u funkciji kompetencija univerziteta, nastavnika i drugog stručnog osoblja koje ima naučnu i stručnu snagu da prenese to znanje studentima'', kaže v.d. direktora Agencije Miroslav Bobrek.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7262/hhh.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7262/IMG_9462.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7262/IMG_9455.JPG