Navigacija

Promovisana 24 doktora nauka

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Svečana promocija 24 doktora nauka, održana je 8. novembra 2017. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL).

Promociju doktora nauka obavio je prof. dr Milan Mataruga, rektor UNIBL. Dekani su predstavili kratke izvještaje o kandidatima i naučnom doprinosu njihovih doktorskih disertacija. 

"Ponosni smo na ono što su doktorandi uradili i na činjenicu da Univerzitet u Banjoj Luci na taj način, ne samo da pokazuje značaj svoje obrazovne uloge, nego značaj u razvoju društva Republike Srpske i regiona", rekao je Mataruga.

''Sve buduće doktorske disertacije na Univerzitetu biće u skladu sa doktorskim studijima. Od 1. oktobra ove godine svi oni koji hoće da brane master, magistarski i doktorski rad, moraju da ga testiraju putem softvera na plagijate'', poručio je rektor UNIBL.

On je naglasio da je za 42 godine rada i razvoja UNIBL odškolovao 643 doktora nauka, kao i više od 40.000 diplomiranih studenata, magistara i mastera.

Miroslav Drljača, koji je dotorirao na Akademiji umjetnosti UNIBL, promovisan je u doktora didaktičko-metodičkih nauka. Doktori ekonomskih nauka koji su promovisani 8. novembra su: Amer Omanović, Boško Mikenjić, Nikola Žarković i Vesna Bogičević.

Ognjen Joldžić i Mladen Knežević promovisni su za doktore tehničkih nauka u oblasti elektrotehnike, dok je Đorđe Miltenović doktor tehničkih nauka. Sa Medicinskog fakulteta promovisani su  Adriana Arbutina, Željko Kojić, Irena Kuzmanović-Radan, Đorđa Mirjanić.  Svi oni su doktori stomatoloških nauka. Doktori medicinskih nauka su Zoran Vukojević, Nataša Stojaković i Nina Rodić – Vukmir.

Takođe, promovisani su i doktori pravnih nauka Miodrag Bajić i Nedeljko Milaković.  Prirodno - matemački fakultet UNIBL bogatiji je za dva doktora nauka, a to su Irena Milovac i Dejan Mitrović. Oni su promovisani za doktore bioloških nauka.

Radmila Pejić, koja je doktorirala na Fakuletu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, promovisana je u zvanje doktora socioloških nauka. Dok je Željko Vukić, doktorirao na Fakultetu fizičkog fakulteta i sporta i stekao zvanje za doktora nauka u oblasti fizičke kulture.

Sa Filozofskog fakuleta, promovisanu su sljedeći doktori nauka: Jelena Krulj – Drašković, doktor pedagoških nauka, Snežana Samardžić, doktor psiholoških nauka, Saša Laketa, doktor filozofskih nauka, Pavle Dragičević, doktor istorijskih nauka, Aleksandra Kostadinović-Račić, doktor istorijskih nauka, Mara Šovljakov, doktor istorijskih nauka i Perica Ivanek, doktor pedagoških nauka. Dok su Amer Ćaro i Renata Salihović, doktori pedagoških nauka.

Promocija doktora nauka, organizovana je u sklopu 42 godine rada i razvoja UNIBL.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7084/IMG_8751.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7084/IMG_8740.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7084/IMG_8723.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7084/IMG_8837.JPG