Navigacija

Na Univerzitetu u Banjoj Luci održana promocija programa ERASMUS+

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Promocija programa Evropske unije za obrazovanje pod nazivom „Erasmus+“ predstavljena je akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine 09.11.2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci. Promociji je prisustvovalo preko 90 učesnika, studenti i osoblje visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici nadležnih obrazovnih i drugih vlasti, agencija i institucija koje se bave pitanjima iz oblasti obrazovanja, predstavnici poslovnog okruženja i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti programa koje su dostupne visokoškolskim i drugim ustanovama u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine predstavili su Suad Muhibić, direktor Erasmus+ kancelarije u Bosni i Hercegovini, Marija Filipović-Ožegović, direktor Erasmus+ kancelarije u Srbiji i Ivana Živadinović, saradnik u Erasmus+ kancelariji u Srbiji.

Objašnjene su osnovne karakteristike i aktivnosti programa koje se odnose na zajedničke master diplome, međunarodnu kreditnu razmjenu i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, kao i komponenta Žan Mone (Jean Monnet). Takođe, objašnjen je način podnošenja prijava projekata, te ukazano na proceduralne zahtjeve koje treba poštovati tom prilikom, te su predstavljene i objašnjene izmjene u odnosu na prethodne projektne pozive. 

Prof. dr Pakeza Drkenda, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, prenijela je iskustvo njihovog fakulteta o pripremi projektnog prijedloga, koji je odobren u posljednjem projektnom pozivu.

Drugi dio Info dana bio je posvećene komponenti međunarodna kreditna razmjena Erasmus+ programa. Predstavnici kancelarija za međunarodnu saradnju: Adnan Rahimić, Univerzitet u Sarajevu, Marija Nakić, Univerzitet u Mostaru i Jelena Rožić, Univerzitet u Banjoj Luci publici su predstavili kako je organizovana i na koji način se realizuje međunarodna kreditna razmjena. Nakon toga studenti koji su bili na razmjeni prenijeli su svoje iskustvo sa razmjene i motivisali i inspirisali druge studente da se prijave i iskoriste višesturke prednosti koje studentska razmjena donosi.

Studenti koji su održali prezentacije su: Danka Stojanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Maja Diljkan, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Nikola Ksavieref, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Tonina Ibrulj, Filozofski fakultet Univerziteta u Mostaru.

Informativni dan Erasmus+ programa za Bosnu i Herecegovinu pozdravili su prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, Aleksandra Vagner (Alexandra Wagner), šef kancelarije u Banjoj Luci, Delegacije EU u BiH i Adnan Husić, pomoćnik Ministra civilnih poslova BiH.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7091/IMG_8842.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7091/IMG_8846.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7091/IMG_8847.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7091/IMG_8854.JPG