Navigacija

Konkurs za stipendiranu praksu za studente sa invaliditetom

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERASMUS+projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) r a s p i s u j e   s e  Konkurs za stipendiranu praksu za studente sa invaliditetom.

Projekat Trans2work je zasnovan na pretpostavkama da studenti sa invaliditetom često imaju ograničen pristup i uspjeh unutar visokoškolskih ustanova što za posljedicu ima ograničenu mogućnost njihovog zapošljavanja.    

Jedan od segmenata Projekta je mobilnost studenata sa invaliditetom u zemlje u kojima se realizuje ovaj Projekat sa namjerom da se omogući stručna praksa studentima sa invaliditetom. Više se može pročitati na stranici: www.trans2work.eu.

Studenti koji se odluče prijaviti i koji budu izabrani biće primljeni na jedan od slijedećih univerziteta: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet Metropoliten u Beogradu, Univerzitet Crne Gore.

Stučna praksa će biti realizovana u trajanju od dva (2) mjeseca kod poslodavca u javnom i privatnom sektoru, u skladu sa oblašću koju prijavljeni student studira. 

Uslovi za prijavu: 
Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti sa invaliditetom prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) sa svih fakuklteta Univerziteta u Baljoj Luci. 

Iznos stipednije u toku prakse je 1.500 evra za dva mjeseca boravka koji podrazumejvaju troškove života. 
Studenti dobivaju i putne troškove u iznosu od  180 evra. 
Zdravstveno osiguranje se može realizovati putem porodinčnog ljekara ispunjavanjem određenog obrazsca koji se ovjerava u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, o čemu se svaki student mora pobrinuti lično.  

Rok za prijavu je do 28. novembra 2017. godine do16:00 časova.

Potrebna dokumenta za prijavu:
1. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon); 
2. Motivacijsko pismo; 
3. Prepis ocjena ili kopija indeksa; 
4. Kopirana stranica pasoša sa ličnim podacima i fotografijom; 
Sva dokumentacija treba biti skenirana u PDF formatu sa naznačenim nazivom dokumenta.
Svu traženu dokukmentaciju zainteresovani dostavljaju putem e-maila na adresu mira.makivic@unibl.org ili sasa.grbic@unibl.org 
Napomena:
Po završetku konkursa, Univerzitetski centar za podršku studentima sa invaliditetom će komisijski pregledati prijave na ovaj konkurs, izvršiti provjeru dostavljene dokumentacije i izvršiti izbor studenata koji će moći koristiti stručnu praksu izvan Univerziteta u Banjoj Luci.  
Imenovana komisija od strane Univerzitetskog centra odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namjenjenih Univerzitetu u Banjoj Luci.
Konkurs i rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci i na stranici Centra za podršku studentima sa invaliditetom. 
Ugovor o praksi (Learning Agreement Student mobility for Traineeship) sa izabranim studentom se zaključuje nakon objavljivanja rezultata konkrusa.