Navigacija

Posjeta rektora Nižegorodskog državnog lingvističkog univerziteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektor Nižegorodskog državnog lingvističkog univerziteta (Nižegorodskiй gosudarstvennый lingvističeskiй universitet - NGLU), Boris Žigalev posjetio je 19.10. 2017. godine Univerzitet u Banjoj Luci i tom prilikom sastao se sa rektorom prof. dr Milanom Matarugom, prorektorom za međunarodnu saradnju prof. dr Biljanom Antunović i dekanom Filološkog fakulteta UNIBL prof. dr Mladenkom Sadžakom.

Tokom sastanka u Rektoratu, rektor Mataruga je ukratko upoznao gosta sa istorijatom i razvojem Univerziteta u Banjoj Luci, te je izrazio očekivanje da će saradnja dva univerziteta u narednom periodu biti konkretizovana i proširena i na ostale naše fakultete, pored saradnje sa našim Filološkim fakultetom na kojem  postoji katedra za ruski jezik.

Rektor NGLU Boris Žigalev  upoznao je domaćine da ove godine njihov univerzitet proslavlja 100 godina svog postojanja, te im ukratko predstavio studijske programe ovog Univerziteta na kojima se izučavaju strani jezici. On je naveo da je pored katedri za engleski, njemački, francuski, italijanski, kineski, mađarski i turski jezik, u posljednjih deset godina posebna pažnja usmjerena na izučavanje jezika naroda istočne Evrope što je rezultovalo otvaranjem katedri za srpski i poljski jezik na ovom univerzitetu. Pored studija stranih jezika, ovaj univerzitet takođe ima studijske programe kao što su međunarodni odnosi, turizam, novinarstvo, marketing, menadžment itd. NGLU, kao jedan od samo dva lingvistička univerziteta u Rusiji (drugi je u Moskvi), je uz pomoć ruske vlade i državnih institucija kroz program za promociju ruskog jezika u svijetu otvorio i dva centra za ruski jezik u Seulu i Bankoku. Rektor NGLU je izrazio zadovoljstvo što se stvaraju pretpostavke i za saradnju sa Univerzitetom u Banjoj Luci, navodeći da bi se saradnja mogla konkretizovati  kroz zajedničko organizovanje naučnih konferencija, publikovanje radova u naučnim časopisima, te kroz razmjenu nastavnika, saradnika i studenata oba univerziteta.

Prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Biljana Antunović je uz zahvalnost rektoru NGLU na posjeti, izrazila nadu  da će u što kraćem periodu biti potpisan sporazum o saradnji dva univerziteta, odnosno da će se stvoriti pretpostavke za mobilnost nastavnika, saradnika i studenata kroz međunarodne projekte kao što je Erasmus +.

I dekan Filološkog fakulteta prof. dr Mladenko Sadžak nije krio zadovoljstvo zbog posjete rektora Žigaleva, naglašavajući da postoji ogroman prostor za saradnju Filološkog fakulteta i NGLU. Dekan je iskoristio priliku da gosta iz Rusije pozove da zajedno sa ostalim predstavnicima NGLU učestvuje u naučnoj konferenciji „Srpska filologija i nacionalno stradanje“ koja će se održati u martu naredne godine na Filološkom fakultetu UNIBL, kao i  da rektoru Žigalevu uruči prigodan poklon - knjigu sa prevodom na srpski jezik tekstova velikog ruskog pisca Solženjicina. Knjiga je izdata u dvojezičnoj srpsko-ruskoj varijanti,  a tekstove su preveli studenti Filološkog fakulteta UNIBL.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6996/IMG_2413.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6996/IMG_2414.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6996/IMG_2415.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6996/IMG_8369.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6996/IMG_8364.JPG