Navigacija

Objavljen poziv za prijavu Erazmus+ projekata

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Obavještavamo vas da je objavljen poziv za prijavu projekata u okviru programa Erazmus+. Sve informacije o pozivu možete da pronađete da internet stranici: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC 

Otvoreno je šest kategorija u okviru kojih mogu da učestvuju univerziteti iz partnerskih zemalja u programu Erazmus+, među kojima je i Univerzitet u Banjoj Luci.
Rokovi za slanje prijava projekata po kategorijama:

Kreditna razmjena (International Credit Mobility) - 1. februar 2018. godine

Erasmus Mundus zajednički master programi (Erasmus Mundus Joint Master Degree) - 15. februar 2018. godine

Izgradnja kapaciteta (Capacity Building) – nekadašnji TEMPUS projekti - 8. februar 2018. godine

Strateško partnerstvo (Strategic Partnerships) - 21. mart 2018. godine

Savezi znanja (Knowledge Alliances) - 28. februar 2018. godine

Žan Mone (Jean Monnet) - 22. februar 2018. godine

Postupak prijavljivanja Erazmus+ projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci:

Kreditna razmjena: Svi stalno zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci (u daljem tekstu: UBL) mogu biti kontakt osobe (koordinatori) projekata u okviru kategorije Kreditna razmjena. Prije prijavljivanja projekta neophodno je da imaju pismenu saglasnost dekana, kao i da Kancelariji prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta dostave sljedeća dokumenta:
1. Pismena saglasnost dekana o imenovanju kontakt osobe;
2. Kontakt podaci lica koje će biti kontakt osoba projekta na UBL;
3. Kratak sadržaj projekta (koji se odnosi na obim razmjene: odlazeći i dolazeći stipendisti, osoblje i studenti, po studijskim programima i nivoima za studente).
Ostalih pet kategorija: Svi stalno zaposleni na UBL mogu biti kontakt osobe (koordinatori) projekata u okviru svih kategorija iz Ključne akcije 2, kategorije

Zajednički master programi i kategorije Žan Mone. Prije prijavljivanja projekta neophodno je da imaju pismenu saglasnost dekana, kao i da Kancelariji prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta dostave sljedeća dokumenta:
1. Pismena saglasnost dekana o imenovanju kontakt osobe;
2. Kontakt podaci lica koje će biti kontakt osoba projekta na UBL;
3. Kratak sadržaj projekta;
4. Finansijsku konstrukciju,uz precizno navođenje finansijskih obaveza UBL/OJ;
5. Tri primjerka Mandatnog pisma (izuzev kategorije Žan Mone).

U prilogu se nalazi Erazmus+ programski vodič.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7018/erasmus-plus-programme-guide_en-1.jpg