Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku anatomskih preparata – Human Brain Multiple Frontal Sections, Special Senses; Clavicle; Radius; Ulna; Fibula i Half pelvis za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku anatomskih preparata – Human Brain Multiple Frontal Sections, Special Senses; Clavicle; Radius; Ulna; Fibula i Half pelvis za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6703/large_uni-2__1_.jpg