Navigacija

Konkurs za Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru

Stipendije i programi

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu osoblja na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija.

Dostupne su četiri (4) stipendije za akademsko osoblje za sve partnerske univerzitete u Bosni i Hercegovini i dvije (2) stipendije za administrativno osoblje za sve partnerske univerzitete u Bosni i Hercegovini. Trajanje stipendije je pet (5) dana  (plus dva (2) dana puta).

Razmjena se mora realizovati najkasnije do 31. maja 2018. godine.

IZNOS STIPENDIJE:

putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR (refundiraju se stvarni troškovi do ovog iznosa), troškovi boravka do iznosa od 100,00 EUR po danu (smještaj, obroci, lokalni prevoz), ali refundiraju se stvarni troškovi do ovog iznosa, viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Banjoj Luci.

DOKUMENTI

Za konkurs je potrebno dostaviti (za akademsko osoblje):

Kopiju pasoša

CV u Europass formatu sa bibliografijom

Formular za prijavu (Prilog 1)

Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada (Prilog 2)

 

Za konkurs je potrebno dostaviti (za administrativno osoblje):

Kopiju pasoša

CV u Europass formatu

Formular za prijavu (Prilog 1)
Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada (Prilog 2)

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Višem stručnom saradniku za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta, Jeleni Rožić, elektronskom ili običnom poštom, na e-adresu: jelena.rozic@unibl.org ili na adresu: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (sa napomenom: za Erasmus+, kreditna razmjena).

 

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 5.7.2017. godine do 12.00 sati.

LINKOVI:

o Univerzitetu: https://www.um.si/en/Pages/default.aspx  

informacije o vizi: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Visa-and-residence-permit.aspx

informacije o osiguranju: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Insurance-Healthcare.aspx

informacije o smještaju: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Student_dormitory.aspx

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava.

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Više informacija možete da pronađete na internet stranici:  https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/KA107-STTSTA-2017.aspx

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6713/erasmus-plus-logo.jpg