Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe organizovanja međunarodnog naučnog simpozija AgroRes za potrebe Poljoprivrednog fakulteta UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe organizovanja međunarodnog naučnog simpozija AgroRes za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
 
Prilog: Obrazac realizacije ugovora