Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme (oprema za elektroforezu, analitička vaga i pH metar) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta UBL (u daljem tekstu: Korisnik) - Lot 2 - Analitička vaga i pH metar

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme (oprema za elektroforezu, analitička vaga i pH metar) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (u daljem tekstu: Korisnik) - Lot 2 - Analitička vaga i pH metar. 

Prilog: Obrazac realizacije ugovora