Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme (oprema za elektroforezu, analitička vaga i pH metar) za potrebe PMF-a - LOT 1 - Oprema za elektroforezu

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme (oprema za elektroforezu, analitička vaga i pH metar) za potrebe PMF-a - LOT 1 - Oprema za elektroforezu.

Prilog: Obrazac realizacije ugovora