Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku korektivne šminke, kozmetike i preparata za potrebe realizacije manifestacije "Dani Vlade S. Miloševića 2017" u organizaciji Akademije umjetnosti UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku korektivne šminke, kozmetike i preparata za potrebe realizacije manifestacije "Dani Vlade S. Miloševića 2017" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Prilog: Obrazac realizacije ugovora