Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke anatomskih modela: zuba, oka, uha i kostiju glave, za potrebe redovnog odvijanja nastavnog procesa Medicinskog fakulteta UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke anatomskih modela: zuba, oka, uha i kostiju glave, za potrebe redovnog odvijanja nastavnog procesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 

Prilog: Obrazac realizacije ugovora