Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 25.1.2017. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 25.1.2017. godine  razmatrao je i prihvatio  Prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci, te  je isti proslijedio Senatu Univerziteta na odlučivanje.

Na istoj sjednici je prihvaćen  Izvještaja o realizaciji Plana javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za 2016. godinu, kao i Finansijski plan i Plan javih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za 2017. godinu, te su upućeni Upravnom odboru na razmatranje i odlučivanje.

U vezi sa prethodnom tačkom dnevnog reda dogovoreno je da se u komunikaciji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i resornim ministrom počnu razgovori na temu visine školarine u narednoj akademskoj godini.

Prošireni kolegijum  je nakon razmatranja Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i pristiglih primjedbi fakulteta/Akademije i Instituta za genetičke resurse, donio zaključak da se formira radna grupa koju će pored rektorskog tima činiti i prof. dr Mile Dmičić, prof. dr  Gordana Đurić, prof. dr Darko Knežević, prof. dr  Goran Trbić i prof.dr Ranko Škrbić, a koja će do kraja sedmice usaglasiti pristigle prijedloge sa pojedinih organizacionih jedinica i u formi prijedloga amandmana uputiti ih Vladi Republike Srpske.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6143/uni-2.jpg