Navigacija

Obavještenje o davanju na uvid javnosti doktorske disertacije kandidata mr Pavla Dragičevića

Doktorati

Obavještavamo javnost da je doktorska disertacija, kandidata mr Pavla Dragičevića, pod nazivom "GRADSKI KNEZOVI U SREDNJOVJEKOVNOJ SRBIJI, BOSNI I PRIMORJU" data na uvid javnosti. Zainteresovani istu mogu dobiti na uvid u biblioteci Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci od 09.00 do 14.00 časova svakog radnog dana.

Rješenje