Navigacija

Informacija sa 46. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 46. sjednici održanoj 19.07.2016. godine je razmatrao i prihvatio Informaciju o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period 01.01.2016.-30.06.2016. godine.

Takođe, razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji Plana javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci za period januar-jun 2016.godine.

Na sjednici je donesena Odluka o utvrđivanju visine školarine za polaznike Ljetne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2015/16 godini.

Upravni odbor je dao saglasnost na zaključivanje Ugovora o korišćenju prostorija i drugih materijalno-tehničkih uslova između Univerziteta u Banjoj Luci i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Isto tako, data je saglasnost na zaključivanje više sporazuma i ugovora o saradnji, i to:

- Sporazuma o saradnji na doktorskim studijama između Univerziteta u Banjoj Luci i Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NT-NU);

- Sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Makedonije u Solunu (Grčka);

- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Poljoprivredni, Mašinski i Medicinski fakultet) i Univerziteta u Mariboru (Slovenija);

- Memoranduma o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci, OJ Fakultet političkih nauka i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, OJ Filozofski fakultet;

- Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za slavistiku Ruske Akademije nauka iz Moskve (Ruska Federacija);

- Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za etnologiju i folkloristiku i Etnografskog muzeja pri Bugarskoj akademiji nauka, Sofija (Bugarska).

Takođe, Upravni odbor je dao saglasnost Ekonomskom fakultetu za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izdavanje poslovnog prostora u prizemlju zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici, razmatran je zahtjev Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u vezi sa realizacijom projekta „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“, te su doneseni zaključci u vezi sa istim. 

Upravni odbor je odbio Žalbu prof. dr Branke Maksimović protiv Odluke rektora Univerziteta u Banjoj Luci od 24.06.2016. godine, kao i Prigovor Zorana Ćupa, dipl. ekonomiste protiv Odluke Upravnog odbora od 27.06.2016. godine.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova (pomoći) Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, koji će važiti do usvajanja izmjena i dopuna univerzitetskog Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5546/uni-2.jpg